Personvernerklæring (privacy policy)

In Norwegian only. If you require English please send us an email.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Som eksempel kan nevnes navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Behandling av personopplysninger vil i følge personopplysningsloven si enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. Heine Kolltveit – Enkel endring ved daglig leder Heine Aspen Kolltveit er behandlingsansvarlig og/eller databehandler i relasjon til de dataene vi behandler. Nettsidene er hostet av SiteGround Inc. I tillegg benytter vi databehandlingstjenestene til Google, Zapier, ActiveCampaign, Drift, Teachable, Stealth Seminar og YouCanBook.me. Disse er også alle i henhold til GDPR og databehandlingsavtaler er inngått med disse.

Behandling av personopplysninger
Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av gjeldende lov og forskrift, samt i henhold til eventuell konsesjon fastsatt av Datatilsynet. Personopplysninger som navn, epost og i noen tilfeller telefonnummer og fødselsdato hentes inn for å kunne kommunisere med potensielle, eksisterende og tidligere kunder gjennom epost og markedsføring, i tillegg for å kunne gjennomføre bestilte tjenester.

Dypindrero.no med Maiken Sneeggen, Universi AS med Tor Arne Håve er underleverandører av samtaler og undervisning og får tilgang til nødvendig informasjon (som kontaktinfo, eventuelle skjemasvar o.l.) for å kunne gjennomføre samtaler på en god måte.

Personopplysningene vil kun utleveres til andre ved eksplisitt tillatelse.

Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort på de spesifikke produktsidene. Fra tid til annen gjennomfører vi også bruker- og kundeundersøkelser for å få en bedre forståelse for behovene til våre kunder. Vi vil bestrebe oss på å fortelle deg om hvordan vi bruker opplysningene.

Innsamling av personopplysninger
Personopplysningene blir frivillig oppgitt av bruker.

Innsyn og retting
I henhold til personopplysningsloven § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Heine Kolltveit – Enkel endring, Sorgenfriveien 9, 7031 Trondheim. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

Oppbevaring og sletting
I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Heine Kolltveit – Enkel endring lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende Norsk/Europeisk lovgivning.

Du kan når som helst kreve sletting av all personlig informasjon vi har om deg. Om du ikke ønsker å motta eposter fra oss lengre, klikk avbestillings-link som du finner nederst i hver epost du mottar. For å slette deg fra alle våre registre, send oss en epost på [email protected] – så skal vi fjerne deg fra evt andre steder der eposten din er lagret.

Bruk av cookies
Vi bruker cookies på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å øke funksjonaliteten på våre sider. Her kan du lese mer om vår bruk av cookies og hvordan du selv kan styre bruken.