Test deg selv: Hvor stresset er du?

Stress kan svekke immunsystemet og føre til høyere risiko for en del sykdommer og helseplager. Blant annet er søvnmangel, hjertesykdommer, forverring av astma, overvekt, diabetes, hodepine, depresjon, angst, mage- og tarm-problemer, akselerert aldring og tidlig død knyttet til stress.

Dette er en anerkjent test (Holmes og Rahe stressskala) for å måle hvor stresset du er. Bruk 2 min og finn ut om du er i faresonen.

Advarsel: Testen kommer med en liten tvist på slutten …